Werkgroepen

Werkgroep Communicatie
Leden : Freekje Wethmar – Roelof van Pesch – Loek Nijholt
Doel : Bevorderen van communicatie uitingen (in- en extern) over meerdere
communicatie platforms zoals:

 • de Werf (gemeenteblad ongeveer 5x per jaar)
 • Website (Algemene info w.o. diensten/agenda/nieuws/activiteiten/enz.)
 • Nieuwsbrief (incidenteel, als aanvulling op de Werf)
 • Facebook

Contact : werf@dgrotterdam.doopsgezind.nlWerkgroep Diaconie
Leden : Margreet Eberwijn, Truida Lokhorst, Gieneke Kruisinga-Poppinga en Marijke van de Vijver
Invulling van de diaconale taak van de gemeente naar binnen en buiten zoals

 • bedenken van collectedoelen en projecten
 • aanspreekpunt voor diaconale ondersteuning
 • diaconaal contact
 • bloemenrooster
 • lidmaatschap Samen010
 • vertrouwenspersoon
 • enz.

Contact : Marijke v. d. VijverWerkgroep Diensten
Leden : Tjitske Gelderloos, Freekje Wethmar, Mark van Nispen en Loek Nijholt
Doel : Verzorgen van de preekbeurten en organisten
Contact : Mark van NispenWerkgroep Personeel
Leden: Tjitske Gelderloos (tevens vertrouwenspersoon) en Roelof van Pesch
Doel: Verbeteren en/of controleren van het functioneren van de betaalde krachten van de DGR (predikant/office-manager/organist/kosteres) door middel van het houden van functionerings gesprekken. 1 x per jaar inhoudelijk en 1 x evaluerend. De werkgroep kan gevraagd en ongevraagd adviseren aan de kerkenraad.
Contact: Tjitske GelderloosVredeswerkgroep
Leden: Ineke Joustra-Bergh en Truida Lokhorst
Doel: de vredesgedachte van de gemeente zoveel mogelijk uitdragen o.a. door tijdens de Vredesweek (september ieder jaar) een dienst en andere activiteiten te organiseren of aan deel te nemen.
Contact : Ineke Joustra-Bergh