Over ons

De Doopsgezinde Gemeente Rotterdam kent een structuur bestaande uit een Kerkenraad en Werkgroepen. Deze werkgroepen vertegenwoordigen elk specifieke activiteiten of uitvoerende functies binnen de gemeente.

Kerkenraad per 1 juli 2022:

Voorzitter:
Mark van Nispen | mail

Secretaris:
Roelof van Pesch | mail

Boekhouder:
Peter Appel | mail

Predikant(en):
ds. Henriette van Dunné Ι 06 270 42 422 Ι mail

Officemanager:
Loek Nijholt Ι 06 151 91 643 Ι mail

Correspondentieadres
Doopsgezinde Gemeente Rotterdam
Hang 10
3011 GG Rotterdam

Bankrekening
NL97 INGB 0000 0648 16 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Rotterdam te Rotterdam