Organisatie

Organisatie

De Doopsgezinde Gemeente Rotterdam kent een structuur bestaande uit een Kerkenraad en Werkgroepen. Deze werkgroepen vertegenwoordigen elk specifieke activiteiten of uitvoerende functies binnen de gemeente.

Kerkenraad per 1 februari 2024:

Voorzitter:
Tjitske Gelderloos | mail

Secretaris:
Roelof van Pesch | mail

Boekhouder:
Loek Nijholt | mail

Predikant(en):
Vacant
Pastoraal werk: ds. Marijn Vermet 06 248 17 263 Ι mail

Officemanager:
Loek Nijholt Ι 06 151 91 643 Ι mail

Correspondentieadres
Doopsgezinde Gemeente Rotterdam
Hang 10
3011 GG Rotterdam

Bankrekening
NL97 INGB 0000 0648 16 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Rotterdam te Rotterdam