Vredesactiviteiten

Vredesactiviteiten

Vredesweek 
In 2020 organiseerden we twee diensten in de vredesweek: de eerste in de eigen kerk, de tweede in de Laurenskerk, hierin schreven we o.a. ansichtkaarten met een vredesboodschap. En er was een avond in de kerk: met korte voordrachten van gemeenteleden over “wat betekent vrede voor mij”, afgewisseld met muziek en afgesloten met een korte discussie.

In 2021 organiseerden we wederom 2 diensten rondom het thema: op weg naar een inclusieve samenleving.
De eerste dienst in de Doopsgezinde kerk aan het begin van de Vredesweek. De tweede, oecumenische dienst, in de Laurenskerk aan het eind van de Vredesweek. Op zaterdagavond was er in de Doopsgezinde kerk een potluck maaltijd. Vertegenwoordigers van 5 andere kerkgenootschappen uit het centrum waren aanwezig. We discussieerden tussendoor aan de hand van stellingen m.b.t. het thema en het sub thema: ‘wat doe jij in vredesnaam’. Een geslaagde avond, die zeker voor herhaling vatbaar is!

In 2022 hielden wij in één dienst, met een bijzondere inbreng van gemeenteleden, ons met de Vredesweek bezig. Ook werd er samen met het Laurensberaad een oecumenische vredes wandeling gehouden en een potluck maaltijd waarbij we het artikel van Fulco van der Hulst bespraken naar aanleiding van de oorlog in de Oekraïne en hoe wij daar als Doperse Vredeskerk mee om kunnen gaan. Hij stelt de vraag of het in bepaalde situaties wel nodig zou kunnen zijn om de wapens op te pakken?

In 2023 zullen we weer op onze manier stil staan bij de Vredesweek, houd in september onze agenda in de gaten


Verbindend/geweldloos communiceren
In ons privéleven, als opvoeders, in ons werk zien we allemaal wel eens dat grove taal wordt gebruikt. Vanaf het moment dat je kunt praten tot op hoge leeftijd toe heb je te maken met schelden, pesten, discriminatie, roddelen en gewelddadige taal. Soms zit je er ineens zelf middenin, soms zonder dat te willen. Een andere keer raak je zelf geïrriteerd en wil je een boodschap kwijt, maar hoe voorkom je dat een gesprek uit de hand loopt. Of je ziet het in je omgeving en je voelt: hier gaat iets niet goed. Wat is het? Hoe komt het toch, en nog belangrijker: kun je er wat aan doen?

Met Geweldloos Communiceren kun je zelf iets doen, dichtbij in je eigen omgeving! Geweldloos Communiceren kun je leren, zodat je jezelf minder onmachtig voelt. Wanneer je met meer respect en grotere betrokkenheid leert begrijpen wat er met jezelf en anderen gebeurt in zo’n situatie, kun je samen zoeken naar een andere manier met elkaar om te gaan. Leer je elkaar beter te verstaan.

Wanneer je dat niet doet, ben je dan medeverantwoordelijk voor wat er gebeurt? Of zelfs medeplichtig? Hier geldt met recht: verbeter de wereld en begin bij jezelf!

Een groep leden van onze gemeente hebben deze cursus gevolgd en als zeer waardevol ervaren. Als u hier meer van wilt weten dan verwijzen wij u naar de volgende website
geweldlooscommuniceren.