Wie willen we zijn?

Wie willen we zijn?

We willen met elkaar in Rotterdam een gemeente vormen waar veiligheid, liefde en geborgenheid is. We willen de weg van vrede bewandelen en elkaar blijven dragen en bijstaan ook wanneer dat moeilijk is. Omdat wij geloven dat we moeten opstaan tegen onrecht en geweld willen wij zichtbaar zijn in de stad als een baken van vrede en gerechtigheid. Als gemeente vormen wij een thuis voor iedereen die met ons mee op wil lopen. Hier klinken de geloofsverhalen over God en Jezus, hier laten wij de Geest door ons heen waaien.

Wij vieren in de kerk en drinken koffie met elkaar, wij ontmoeten elkaar in diverse kringen, wij dansen, spelen, eten en zingen samen; wij vieren, dienen, delen en leren samen. Zo proberen wij om naast de vertrouwde verhalen en liederen ook nieuwe vormen, woorden en beelden te vinden die jonge mensen en buitenstaanders kunnen verstaan. Als gemeente Rotterdam maken wij bewust deel uit van de doopsgezinde traditie, waarbij we willen doorgeven wat generaties lang mensen heeft bewogen en kracht heeft gegeven.