ANBI

ANBI

Op (bijna) iedere pagina staat het ANBI’symbool (linksonder). Daarop klikkend kom je op de ANBI’pagina van de DGRdam bij de ADS. Die tekst moet in zijn geheel geactualiseerd worden alsmede de jaarrekening gegevens over verschillende jaren!

De Doopsgezinde Gemeente Rotterdam valt onder de “ANBI-regeling”, dat wil zeggen dat wij als kerkgenootschap bijzondere fiscaliteiten kennen. Dit komt met name ten goede van schenken en nalaten.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de boekhouder.