Kringen

Kringen

Op dit moment kennen wij de volgende kringen:

  • Krimpen a/d IJssel
  • Nieuwerkerk a/d IJssel
  • Hillegersberg-Schiebroek
  • Brielle e.o.
  • de Hoeksche Waard (Oud-Beijerland)
  • Dopers Contactkring (Rotterdam Centrum)


Krimpen aan de IJssel
De kring Krimpen komt een aantal keer per jaar samen bij Elly van Crimpen. Wij lezen en bespreken met elkaar een thema, uit de GDB map of iets wat ons bezig houdt.
Voor bijeenkomsten: zie agenda


Kring Nieuwerkerk aan den IJssel en (verre) omstreken
In de omgeving van Nieuwerkerk aan den IJssel komt de kring bij elkaar bij de leden thuis. We houden ons bezig met het boek “Intussen is het ook weer droog geworden” van Alex van Ligten waarin preken over alle Bijbelboeken staan.
Onze contactpersoon is: Freekje Wethmar
Telefoon: 0180-317728
Voor bijeenkomsten: zie agenda


Hillegersberg-Schiebroek
Deze bijbelkring komt om de vijf weken samen. Op dit moment lezen wij met elkaar het bijbelboek Daniel, wat veel levendige gesprekken geeft.
Onze contactpersoon is: Gieneke Kruisinga-Poppinga
Telefoon: 010-4610995
Voor bijeenkomsten: zie agenda


Brielle e.o.
De kring is niet meer actief vanwege de hoge leeftijd van het merendeel der leden. Maar de hieronder genoemde contactpersonen bezoeken met regelmaat de leden en zorgen, waar nodig, voor uitwisseling van informatie van en over de leden.
Onze contactpersonen zijn: Cees & Marijke Maliepaard tel. 06 232 57 369
Voor bijeenkomsten: zie agenda


Hoeksche Waard
De oecumenische kring in de Hoekse Waard bestaat uit leden en belangstellenden van de Vrijzinnigen, Remonstranten en Doopsgezinden uit de Hoeksche Waard. De predikant Tjaard Barnard begeleidt deze kring. Op dit moment wordt het boekje behandeld met de titel “Mijn held en ik” waarin (voornamelijk) Remonstrantse predikanten hun levensverhalen vertellen. De gesprekken vinden plaats in het kerkje van de Vrijzinnigen. 
Onze contactpersoon is: Sietske Knol mail: a.s.knol@upcmail.nl
Voor bijeenkomsten: zie agenda

Dopers Contactkring
De kring heeft ongeveer 9 leden. Periodiek komen we bijeen op Hang 10 om te discussiëren over actuele maatschappelijke thema’s die we plaatsen in dopers perspectief. De komende tijd willen we ons bezighouden met items op het snijvlak van duurzaamheid, economie en spiritualiteit.
Onze contactpersoon is: Loek Nijholt mail loek.nijholt@hetnet.nl
Voor bijeenkomsten: zie agenda


Jeugd & Jongeren
Momenteel bevolken weinig kinderen en jongeren onze gemeente. Dat wil niet zeggen dat de werkgroep Jeugd en Jongeren toch zijn uiterste best doet er voor hen te zijn. Zowel door persoonlijke contacten te onderhouden als door hen te betrekken bij regionale of landelijke jongeren activiteiten en bij de activiteiten van onze eigen gemeente.
We proberen één keer per jaar een weekend te organiseren voor ouders en kinderen samen met DG Den Haag. Ook is er een 18+ groep samen met jongeren uit Leiden en Den Haag, o.l.v. ds Marijn Vermet. Meer informatie kunt u krijgen bij Margreet Eberwijn-Verveld, telefoon: 0182 370909.